BEZOEKADRES

Stationsweg 5b
4811 AX Breda

Openingstijden

ma – vrij | 8:30 – 18:00
za – zo | gesloten

Boekhouder nodig?

076 521 93 20

BEZOEKADRES

Stationsweg 5b
4811 AX Breda

Openingstijden

ma – vrij | 8:30 – 18:00
za – zo | gesloten

Boekhouder nodig?

076 521 93 20

Aangifte
Inkomstenbelasting
2019

2019 is weer teneinde en dus kan vanaf 1 maart 2020 de aangifte Inkomstenbelasting worden verzonden. Speciaal voor particulieren en de kleine zelfstandige (ZZP) in Breda verzorgen wij de aangifte Inkomstenbelasting weer vanaf €80 excl. btw. Wij zijn ook dit jaar weer op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen, dus laat geen geld liggen en laat je aangifte Inkomstenbelasting verzorgen door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs in Breda.

aangifte inkomstenbelasting

Wie zijn wij?

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is jouw boekhouder en belastingadviseur voor regio Breda. Wij richten ons op de particulier, de kleine zelfstandige (ZZP) en ondernemers binnen het MKB. Wij houden de lijnen kort en gaan graag in gesprek met mensen die ambitieus en ondernemend zijn. Geen statig kantoorpand en duur wagenpark, maar nuchter en professioneel in ons vak.

Wat je zelf doet moet je vooral zelf blijven doen. Toch kan je altijd wel hulp en advies gebruiken. Wij hebben daarom een kennisbank voor antwoorden op je eerste vragen. En wil je gratis en vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan direct contact met ons op.

Waarom kiezen klanten ons?

N

35 jaar ervaring

N

gratis eerste adviesgesprek

N

heldere afspraken en tarieven

N

flexibel en bereikbaar

N

Professioneel en deskundig

N

Geen digid nodig

N

uitstel mogelijk

“Je laat dit jaar toch geen geld liggen?”

kom vandaag met ons in contact

Wat heb ik nodig voor de aangifte Inkomstenbelasting?

Ben je al je gegevens aan het verzamelen en benieuwd of je niets over het hoofd ziet? Wij hebben een lijst opgesteld met alle gegevens die belangrijk zijn voor je aangifte Inkomstenbelasting 2019. 

Bij de Belastingdienst is al veel bekend over bijvoorbeeld je inkomen en vermogen. Toch is het altijd verstandig deze gegevens te controleren. Bedragen worden bijvoorbeeld niet altijd in de juiste rubrieken ingevuld. Dit kan je veel geld kosten indien je dit niet hersteld.

Ik ben in loondienst

 • Jouw werkgever verstrekt je ieder jaar eenmalig een jaaropgaaf. Bewaar deze goed en stop deze in je dossier voor je aangifte Inkomstenbelasting;

Woon-werkverkeer in je AANGIFTE Inkomstenbelasting

Reiskosten zijn (deels) aftrekbaar in je aangifte Inkomstenbelasting.  Dit geldt wanneer je werkgever dit niet vergoedt.

 • De reisafstand tussen woning en werk;
 • De verschillende periodes en afstanden voor woon-werkverkeer;
 • Een reisverklaring van je werkgever of vervoersmaatschappij zoals de NS;

Ik heb een uitkering

 • Jouw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld het UWV of SVB) verstrekt je ieder jaar eenmalig een jaaropgaaf. Bewaar deze goed en stop deze in je dossier voor je aangifte Inkomstenbelasting;

Ik ben ZZP’er

 • Verkoopfacturen en/of kasboek met genoteerde omzet;
 • Inkoopfacturen en bonnen;
 • Vorderingen op 31 december;
 • Schulden op 31 december;
 • Overzichten van je zakelijke bankrekeningen;
 • Investeringen;
 • kopieën van de aangiften omzetbelasting;
 • Urenverantwoording ten behoeve van de ondernemersfaciliteiten;

(zelfstandige) werkruimte in je eigen woning en gevolgen voor je AANGIFTE Inkomstenbelasting 

 • Facturen van energie en water en de btw daarover;
 • Gemeentelijke belastingen inclusief eigenaarsdeel;
 • Aantal vierkante meters van je werkruimte ten opzichte van de gehele eigen woning;

Privé-auto gebruikt voor de onderneming (geen auto van de zaak)

Wat is voordeliger, auto van de zaak of een privé-auto? Klik hier voor meer informatie.

 • Overzicht van de zakelijke kilometers;
 • privé en beroepsmatig aantal kilometers in het verkeer tussen woning en vaste werkplek;
 • Totaal van de btw die drukt op de autokosten (brandstof, onderhoud);
 • Oorspronkelijke aankoopprijs van de auto;
 • Aankoopdatum en het kenteken van de auto;
 • Oorspronkelijke catalogusprijs;

Privé-fiets gebruikt voor de onderneming

Ook voor de fiets geldt een aftrek van €0,19 per gereden kilometer.

 • Overzicht van de beroepsmatig gereden kilometers;
 • Totaal van de btw die drukt op onderhoudsnota’s;

Auto van de zaak (inclusief privégebruik)

 • Type-omschrijving van de auto;
 • Bouwjaar;
 • Oorspronkelijke catalogusprijs;
 • Het kenteken;
 • Aankoopnota en verkoopnota of inruilnota;
 • Een eventueel overzicht van zakelijke kilometers en privékilometers;
 • De kilometerteller op 1 januari en 31 december;

Eigen woning

 • Beschikking van de WOZ-waarde van het jaar ervoor. Dus voor 2019 neem je waardepijl 1-1-2018;
 • Overzichten van de lening van de eigen woning;
 • Overzichten van andere leningen voor de woning;
 • Overzichten van een eventueel bouwdepot;

nieuw huis gekocht

Bepaalde kosten zijn aftrekbaar in je aangifte Inkomstenbelasting. Verzamel alle documenten die samenhangen met de aankoop van de nieuwe woning en loop geen geld mis.

 • Factuur van de notaris;
 • Factuur van de taxateur;
 • Jaaroverzichten van alle hypotheken en andere leningen ten behoeve van de eigen woning;
 • Factuur van de afsluitprovisie;
 • WOZ-waarde;

Hypotheek gewijzigd (oversluiten) en gevolgen voor AANGIFTE Inkomstenbelasting

Met de lage rente is het interessant om je hypotheek over te sluiten ondanks de boeterente die vaak volgt.

 • Factuur van de taxateur;
 • Factuur van de notaris;
 • Jaaroverzichten van alle hypotheken;
 • Factuur van de afsluitprovisie;
 • Factuur voor de boeterente;
 • Overzicht van eventuele aflossingen;

Vermogen

Vermogen wordt belast in box 3. Voor de aangifte Inkomstenbelasting wordt altijd gekeken naar het vermogen van 1 januari.

 • Overzicht van banksaldi per 1 januari en 31 december;
 • Overzichten van beleggingen per 1 januari en 31 december;
 • Overzichten van groene beleggingen en durfkapitaal;
 • Overzicht van leningen per 1 januari en 31 december;
 • Overzicht van vorderingen per 1 januari en 31 december;
 • Opgaven van betaalde dividendbelasting;
 • WOZ-waarde van twee woning (vakantiehuisje);
 • Gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerend goed, kapitaalverzekeringen etc;

Partner en kinderen

De samenstelling van je gezin heeft vaak invloed op de te betalen belasting.

 • NAW-gegevens en BSN van je partner;
 • De voorletters en geboortedatum van kinderen onder de 12 jaar;
 • Inkomensgegevens en vermogensgegevens van de partner;

Inkomensvoorzieningen en gevolgen voor de AANGIFTE Inkomstenbelasting

Bedragen die je nu betaalt om later zeker te zijn van inkomen zijn meestal aftrekbaar. Echter zijn de uitkeringen later wel belast.

 • Bedragen die je betaald hebt voor een lijfrentes, bankspaarrekening of pensioen;
 • Opgaven van de uitkering van bovenstaande polissen;
 • Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

Ziektekosten en gevolgen voor de AANGIFTE Inkomstenbelasting

Enkel kosten die buiten je eigen risico vallen zijn eventueel aftrekbaar. De aftrek van ziektekosten kent een stevige drempel. Dat betekent dat er pas een aftrek bestaat indien er substantiële kosten zijn gemaakt.

 • Kopieën van de overzichten van de zorgverzekeraar;
 • Facturen van kosten die niet gedeclareerd zijn bij de zorgverzekeraar;
 • Verklaringen over een dieet door een arts of diëtist;

Studeren en gevolgen voor de AANGIFTE Inkomstenbelasting

Geldt alleen voor studies die worden gevolgd voor een beter inkomen in de toekomst. Cursussen met een hobby-karakter vallen hier dus niet onder.

 • Een overzicht van de kosten die je hebt gemaakt ten behoeve van een beroepsopleiding met betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften);
 • Een bewijs van de onderwijsinstelling waaruit blijkt welke opleiding je hebt gevolgd;
 • Informatie over eventuele tegemoetkomingen die je hebt ontvangen van bijvoorbeeld je werkgever;

Toeslagen

We kennen de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Door het doen van aangifte Inkomstenbelasting zal blijken of je niet teveel of te weinig toeslag hebt ontvangen.

 • Een overzicht van welke toeslagen je dit jaar hebt ontvangen;

Giften

Aftrekbaarheid pas interessant bij grotere en frequente giften. Niet voor een eenmalige bijdrage in een collectebus. 

 • Overzicht van de organisaties waaraan je geschonken hebt, met daarbij de geldbedragen die je hebt overgemaakt;
 • Als je giften doet op grond van een overeenkomst voor een periodieke uitkering, vermeld dan ook de RSIN-nummers van de begiftigde organisatie;