BEZOEKADRES

Stationsweg 5b
4811 AX Breda

Openingstijden

ma – vrij | 8:30 – 18:00
za – zo | gesloten

Boekhouder nodig?

076 521 93 20

BEZOEKADRES

Stationsweg 5b
4811 AX Breda

Openingstijden

ma – vrij | 8:30 – 18:00
za – zo | gesloten

Boekhouder nodig?

076 521 93 20

  1. Home
  2. Kennisbank
  3. Aanmerkelijk belang

aanmerkelijk belang

Heb je meer dan 5% van de aandelen van bijvoorbeeld een B.V.? Dan ben je houder van een zogeheten aanmerkelijk belang.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

In de Nederlandse belastingwetgeving is het begrip “fiscaal aanmerkelijk belang” van toepassing in Box 2. Box 2 is een van de drie boxen waarin het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast. Het aanmerkelijk belang houdt in dat een belastingplichtige een bepaald percentage of meer van de aandelen bezit in een vennootschap, zoals een BV of NV.

Een fiscaal aanmerkelijk belang ontstaat wanneer een natuurlijke persoon, alleen of samen met zijn fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% van het geplaatste kapitaal van een vennootschap bezit. Dit belang kan zowel direct (eigen aandelenbezit) als indirect (bijvoorbeeld via een holdingstructuur) worden verworven. Het percentage van 5% is van belang, omdat bij deze grens wordt aangenomen dat de aandeelhouder voldoende invloed heeft op de vennootschap.

In Box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Dit inkomen wordt berekend door het voordeel uit aanmerkelijk belang, ook wel de winst uit aanmerkelijk belang genoemd, in aanmerking te nemen. Het voordeel uit aanmerkelijk belang ontstaat wanneer een aanmerkelijk belanghouder bijvoorbeeld dividend ontvangt of zijn aandelen verkoopt tegen een hogere prijs dan de verkrijgingsprijs.

De belastingheffing in Box 2 heeft als doel te voorkomen dat belastingplichtigen hun inkomen uit Box 1 (inkomen uit werk en woning) verschuiven naar Box 2 om zo belasting te ontwijken. Het tarief in Box 2 is doorgaans lager dan het tarief in Box 1, waardoor het vanuit fiscaal oogpunt aantrekkelijk kan zijn om inkomen vanuit de BV te halen.

Belangrijk om te vermelden is dat er diverse faciliteiten en regelingen bestaan om de belastingheffing in Box 2 te beperken, zoals de deelnemingsvrijstelling en de doorschuiffaciliteit bij overdracht van aandelen binnen de familie.

In het kort is een fiscaal aanmerkelijk belang in Box 2 een aandelenbelang van 5% of meer in een vennootschap, waaruit belastingplichtigen inkomen genereren dat in deze box wordt belast tegen een specifiek tarief. De regelgeving rondom Box 2 is complex en vereist vaak specialistische kennis om de fiscale consequenties correct te kunnen inschatten en optimaliseren.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is zorgvuldig geschreven, maar bevat algemene en informatieve informatie. Het is belangrijk op te merken dat de informatie mogelijk niet volledig van toepassing is op uw specifieke situatie. Daarom moet u deze informatie niet beschouwen als fiscaal/juridisch advies. Fiddelers B.V. en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie in dit artikel.

Kunnen wij je verder helpen?

Omzetbelasting

Btw innen van je afnemers en afdragen aan de overheid. Dat is omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting 

Heb je een B.V. of stichting? Dan betaal je misschien Vennootschapsbelasting.

Loonbelasting

Medewerkers in dienst? Dan draag jij hun belasting af.